Uskutečněné aktivity

0. Výroční zprávy a porady:

5.10.2011 – porada projektového týmu
4.4.2011 – porada projektového týmu (práce na metodické příručce)
4.2.2011 – porada projektového týmu
27.8.2010 – výroční porada v Koutech nad Desnou
12.1.2010 – výroční zpráva Institutu experimentálních technologií
19.1.2009 – výroční zpráva Institutu experimentálních technologií

 1. Elektrotechnická výuková pracoviště pro SŠ

Elektrotechnická pracoviště jsou neustále využívána ve výuce na 10 středních školách v Jihomoravském kraji. Jejich využívání je podloženo prezenčními a podpisovými listinami vedenými pedagogickými pracovníky na všech 10 školách. Prezenční listiny jsou pravidelně archivovány a předkládány jednou ročně v rámci monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu.2. Podpora talentovaných žáků SŠ

24. června 2011

Dne 24.6. 2011 proběhla další z obhajob talentovaných žáků, kteří v rámci projektu IET1 řešili studentské projekty zadané průmyslovými firmami.


3. května 2011

Dne 3. května proběhla další z obhajob talentovaných žáků, kteří v rámci projektu IET1 řešili studentské projekty zadané průmyslovými firmami.

11. listopadu 2009

Dne 11. listopadu 2009 proběhla další přednáška pro talentované žáky SŠ a pedagogy.

Téma přednášky – „Zásady projektové práce a bezpečnosti práce v laboratořích IET“
Stručný obsah – projektový trojimperativ, základy řízení projektů, role manažera,
projektový tým, vedení týmu, komunikace v týmu, pravidla kontroly, prezentace výsledků projektu, bezpečnost práce v laboratořích IET.

11. června 2009

Dne 11. června 2009 proběhla první ze třech přednášek pro talentované žáky SŠ a pedagogy.

Téma přednášky – „Zásady projektové práce a bezpečnosti práce v laboratořích IET“
Stručný obsah – projektový trojimperativ, základy řízení projektů, role manažera,
projektový tým, vedení týmu, komunikace v týmu, pravidla kontroly, prezentace výsledků projektu, bezpečnost práce v laboratořích IET.

 3. Vzdálená laboratoř elektrotechniky pro SŠ

 

4. října 2011

Dne 4.10. byla realizována aktivita „Vzdálená laboratoř“ pro Gymnázium GLOBE.

30. září 2011

Dne 30.9. byla realizována aktivita „Vzdálená laboratoř“ pro Gymnázium Brno-Bystrc.


29. června 2011

Ve dnech 28.6. a 29.6. byla realizována aktivita „Vzdálená laboratoř“ pro Gymnázium Vyškov.


29. června 2011

Dne 29.6. byla realizována aktivita „Vzdálená laboratoř“ pro Gymanázium Brno-Řečkovice.


31.května 2011

Ve dnech 24.5., 26.5. a 31.5. byla realizována aktivita „Vzdálená laboratoř“ pro Gymnázium GLOBE.


2. května 2011

Dne 2. května 2011 byla realizována aktivita „Vzdálená laboratoř“ pro ZŠ Grohova.


17. února 2010

Dne 17. února 2010 proběhla jedna z prvních vzdálených laboratoří.

Jedná se o praktickou výuku elektroniky pro studenty brněnského Gymnázia třída Kapitána Jaroše. Pro studenty 3. ročníku byly připraveny dvě úlohy, které měly za úkol přiblížit právě probíranou látku v hodinách fyziky.

Během dalších měsíců se vystřídalo ve vzdálených laboratořích mnoho studentů z několika partnerských škol.

 4. Odborné přednášky pro pedagogy SŠ

6. března 2014

První pomoc prakticky

Pedagogové si zopakovali zásady první pomoci, naučili se resuscitovat vč. použití AED a naučili se ošetřovat různá zranění.
Vyzkoušeli si polohování a transport raněných a správně volat záchrannou službu.

20. listopadu 2012

Moderní světelné zdroje a jejich aplikace

Pedagogové byli seznámeni vnímáním světla, světelnou technikou, podmínkami návrhu osvětlení, světelnými zdroji a dopady nařízení EU 244/2009.

7. prosince 2011

Chlazení v elektrotechnice

Pedagogové byli seznámeni termoelektrické jevy, peltiérovým článkem, tepelnými výpočty, termokamerovými snímky a způsoby grafického zobrazení teplotního pole.

9. listopadu 2011

Automatizace měření aneb Když to změří počítač

Posluchači byli seznámeni s historií automatizace, klasifikací měřicích systémů, malými měřicími systémy a softwarem pro automatizaci měření. Součástí přednášky byly také ukázky aplikace v laboratořích.

12. října 2011

Výroba standardních NN motorů  v největším závodě v Evropě – Mohelnici

Účastníci přednášky byli seznámeni s problematikou výroby motorů v závodě Mohelnice.

9. února 2011

Moderní elektrické instalace v domácnosti aneb Od pantáty vedou dráty do žárovky nade vraty…

Na přednášce byli účastníci seznámení s historií instalací, s bezpečností elektrických instalací, s tématem automatizace v domácí instalaci, inteligentními instalačními systémy a multimédii v instalaci.

4. listopadu 2010

Přednáška Moderní vývojové a výrobní centrum synchronních generátorů do výkonu 20 MVA a možnosti uplatnění absolventů elektrotechnických oborů.

Seznámení s historií a současností  závodu Siemens Electric Machines s.r.o se zaměřením na změnu sortimentu výroby a vybudováním vývojového a výrobního centra synchronních generátorů. Představení útvaru engineeringu a možnosti uplatnění absolventů elektrotechnických studií v závodě Drásov, spolupráce se středními školami a VUT FEKT

20. května 2010

Přednáška Parní turbíny.

Přednáška pojednává o teorii parních turbín, účinnosti různých typů turbín a příkladech provozních problémů z praxe.

11. března 2010

Přednáška Magnetická rezonance.

Přednáška sestává z vysvětlení pojmu magnetické rezonance, historie vývoje MR, použití ve spektroskopii, MRI a využití v lékařské praxi.

9. prosince 2009

Přednáška Světlo a moderní světelné zdroje.

Pedagogové středních škol se zúčastnili přednášky o aktuálních trendech v moderních osvětlovacích zdrojích a jejich aplikací.  

4. listopadu 2009

Přednáška firmy Siemens.

Dne 4. listopadu se mentoři v rámci projektu IET1 zúčastnili přednášky firmy Siemens, která si kladla za úkol seznámit středoškolské pedagogy s moderními trendy vývoje v oblasti aplikované elektrotechniky.  

 5. Workshopy ICT pro pedagogy SŠ 

15. března 2010

3-denní workshop Efektivní využívání ICT ve výuce.

1. den (19.1.2010): Zásady tvorby grafických prezentací – PowerPoint, PhotoStudio (práce s fotografiemi a obrázky).

2. den (8.2.2010): MS Visio Basic ‐ kreslení, práce s obrazci a schématy pro multimediální podporu výuky odborných předmětů. Vývojové diagramy a názorná schémata přiblíží studentům proces vzniku jakýkoliv věcí, či dějů.

3. den (15.3.2010): Tvorba a správa webových stránek s využitím systému Drupal, vytváření webových prezentací převodem z PowerPointu a PhotoStudia, Edubase (tvorba testů a výukových materiálů).


 6. Zvyšování kvalifikace projektové základny

29.-30.srpna 2011

Školení projektového týmu na téma „Vyhodnocení výsledků projektu, způsob přípravy závěrečné zprávy“.


9. května 2011

Školení Komunikování výsledků VaV směrem k veřejnosti.


26. srpna 2010

Evaluace chodu projektu, techniky hodnocení, řízení změn, krizový management a upevnění týmové spolupráce.

V srpnu se uskutečnila třídenní akce pro zvýšení kvalifikace projektové základny s názvem: Evaluace chodu projektu, techniky hodnocení, řízení změn, krizový management a upevnění týmové spolupráce. Projektový tým si zpestřil školení exkurzí na větrnou elektrárnu v Ostružné a exkurzí do přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně.

19. června 2009

Projektový tým včetně mentorů se zúčastnil vzdělávací akce.

Výjezdní vzdělávací akce v Novosedlech byla zaměřena na proškolení projektového týmu v oblasti ESF projektů, týmové spolupráce a správné komunikace.  

 Další

 

2. dubna 2009

Dne 2.4. 2009 pracovní schůzka.

Dne 2.4. proběhla první pracovní schůzka projektu, na které byl projektový tým seznámen s projektem, jeho klíčovými aktivitami, harmonogramem a administrativní stránkou projektu IET1.

patickaiet1