Mikrokontroléry letí 2017 – soutěž pro „bastlíře“

rpinucleo-f103rb

Pro inspiraci se můžete podívat na loňskou prezentaci firmy ALPS, které se věnuje bezdrátové komunikaci.

Aktuality

 • Fotogalerii ze soutěže 2017 si můžete stáhnout zde.

Pro koho je soutěž určena?

 • Mikrokontroléry letí 2017 je určena pro žáky středních a studenty vysokých škol – jednotlivce nebo týmy z Brna a okolí.
 • Účastníci soutěže (SŠ i VŠ) mají za úkol navrhnout a zkonstruovat funkční zařízení obsahující mikrokontrolér. Během 3 měsíců mají studenti k dispozici vybavenou laboratoř včetně personální podpory (12x 3 hod./týden).
 • Soutěž je zakončena závěrečným workshopem, kde studenti obhajují svá zařízení před odbornou komisí složenou z VŠ pracovníků a odborníků z průmyslu (ALPS Electric, SAWtronics).

Pravidla soutěže

 • Soutěžit mohou studenti SŠ i VŠ, je možné se přihlásit jako jednotlivec i jako tým (max. počet lidí v týmu je 5). Úkolem soutěžícího (týmu) bude sestrojit zařízení obsahující mikrokontrolér. Hodnotit se budou tato hlediska: technické provedení, inovace, softwarová náročnost, funkčnost a prezentace zařízení.
 • Zařízení nesmí být zakoupeno jako hotový výrobek. Lze však zakoupit stavebnici nějaké firmy avšak nejvýše hodnocena budou vlastnoručně vyrobená a naprogramovaná zařízení. Zkonstruované zařízení nesmí být starší více jak dva roky.Rovněž nebudou přijata zařízení již prezentována v této v soutěži.
 • Po úvodním setkání budou mít řešitelé více jak 3 měsíce na konstrukci svého zařízení. Na závěr soutěže bude uspořádán jednodenní workshop, kde budou soutěžící svá zařízení prezentovat. V první části prezentace účastník (tým) seznámí komisi se svým soutěžním příspěvkem krátkou. V praktické části bude prostor k předvedení funkčnosti soutěžního zařízení.
 • Na závěr workshopu bude snažení všech zúčastněných ohodnoceno a vítězové odměněni věcnými cenami.
  Řešitelům bude k dispozici laboratoř na Ústavu teoretické a experimentální elektrotechniky FEKT VUT v Brně. Zde budou mít k dispozici přístroje, základní součástky a případnou konzultaci odborníka.

Časový harmonogram

(Práva na změny vyhrazena)

 • Registrace probíhá od 17.2.2017 do 15.3.2017
 • Úvodní schůzka se uskuteční 1.3.2017 v 15:00 na VUT v Brně na Technické 12 (zasedací místnost SC4.81). 
 • Ukončení soutěže bude 12.6.2017 v 10:00 na VUT v Brně na Technické 12 (zasedací místnost SC4.81).

 

Přehled cen

fpga controllino-toppajeci-stanicemultimetr

A mnoho dalších…

Odkaz na registrační formulář

Registrace byla ukončena.

Poznámka: změny v registraci je možné provádět pouze e-mailem.

Kontakt

Ing. David Hladký
VUT v Brně, FEKT, UTEE
tel.: 541 146 277
e-mail: xhladk08@stud.feec.vutbr.cz

Sponzoři

iet

 

 

 

 

 

alps_logo_en sawtronics