Mikrokontroléry letí 2018 – soutěž pro „bastlíře“

rpinucleo-f103rb

Novinky

 • Závěrečný workshop – soutěžní den – se bude konat 11.6.2018 v SC 4.81. 
  • Program soutěžního dne:
   • 9:00 zahájení soutěže
   • 9:10 prezentace firmy ALPS Electric
   • 9:20 prezentace firmy SAWTRONICS
   • 9:30 prezentace soutěžících 
   • 12:30 vyhodnocení soutěže a předání cen

Výsledky soutěže

 1. místo: Pavel Vaněk, 169 bodů, projekt: Reflektometrická měření symetrických kabelů
 2. místo: Jakub Mimlich, 132,3 bodů, projekt: PPS – portable power source
 3. místo: Matěj Kadlec, Tomáš Martykán a Vilém Raška, 125,1 bodů, IOT domovní zvonek; Martin Radvanský, 125,1 bodů, Systém pro monitorování úniku vody v domácnosti

Spuštěno

 • Burza nápadů 2018 zde

Pro koho je soutěž určena?

 • Mikrokontroléry letí 2018 je určena pro žáky středních a studenty vysokých škol – jednotlivce nebo týmy z Brna a okolí.
 • Účastníci soutěže (SŠ i VŠ) mají za úkol navrhnout a zkonstruovat funkční zařízení obsahující mikrokontrolér. Během soutěže mají studenti k dispozici vybavenou laboratoř včetně personální podpory (12x 3 hod./týden).
 • Soutěž je zakončena závěrečným workshopem, kde studenti obhajují svá zařízení před odbornou komisí složenou z VŠ pracovníků a odborníků z průmyslu (ALPS Electric, SAWtronics).

Pravidla soutěže

 • Soutěžit mohou studenti SŠ i VŠ, je možné se přihlásit jako jednotlivec i jako tým (max. počet lidí v týmu je 5). Úkolem soutěžícího (týmu) bude sestrojit zařízení obsahující mikrokontrolér. Hodnotit se budou tato hlediska: technické provedení, inovace, softwarová náročnost, funkčnost a prezentace zařízení.
 • Zařízení nesmí být zakoupeno jako hotový výrobek. Lze však zakoupit stavebnici nějaké firmy avšak nejvýše hodnocena budou vlastnoručně vyrobená a naprogramovaná zařízení. Zkonstruované zařízení nesmí být starší více jak dva roky.Rovněž nebudou přijata zařízení již prezentována v této v soutěži.
 • Po úvodním setkání budou mít řešitelé více jak 3 měsíce na konstrukci svého zařízení. Na závěr soutěže bude uspořádán jednodenní workshop, kde budou soutěžící svá zařízení prezentovat. V první části prezentace účastník (tým) krátce seznámí komisi se svým soutěžním příspěvkem. V praktické části bude prostor k předvedení funkčnosti soutěžního zařízení.
 • Na závěr workshopu bude snažení všech zúčastněných ohodnoceno a vítězové odměněni věcnými cenami.
  Řešitelům bude k dispozici laboratoř na Ústavu teoretické a experimentální elektrotechniky FEKT VUT v Brně. Zde budou mít k dispozici přístroje, základní součástky a případnou konzultaci odborníka.

Časový harmonogram

(Práva na změny vyhrazena)

 • Registrace probíhala od 1.2.2018 do 30.3.2018
 • Úvodní schůzka se uskutečnila 1.3.2018 na VUT v Brně (Technická 12, místnost SC4.81)
 • Možnost diskuze o cenách pro závěrečný workshop byla otevřena do 30.3.2018
 • Firma ALPS, která je sponzorem soutěže, se bude účastnit 17.4.2018 veletrhu IAESTE iKariera. Přijďte a navštivte jejich stánek.
 • 26.5. proběhl první workshop – konzultace zařízení studentů
 • Druhý workshop s možností konzultovat zařízení (16.5.2018 od 15:00) byl z důvodu malého zájmu soutěžících zrušen.
 • Potvrzení účasti na soutěžním dni na e-mail: xdusek19@stud.feec.vutbr.cz nejpozději do 4.6.2018 !!

Můžete se také podívat na loňskou prezentaci firmy ALPS, které se věnuje bezdrátové komunikaci.

Fotogalerii ze soutěže 2017 si můžete stáhnout zde.

Přehled cen

fpga controllino-toppajeci-stanicemultimetr

A mnoho dalších…

Kontakt

Ing. Jan Dušek
VUT v Brně, FEKT, UTEE
tel.: 541 146 277
e-mail: xdusek19@stud.feec.vutbr.cz

Sponzoři

iet

alps_logo_en sawtronics