Mikrokontroléry letí 2018 – soutěž pro „bastlíře“

rpinucleo-f103rb

Aktuality

 • Spuštěna registrace

Pro koho je soutěž určena?

 • Mikrokontroléry letí 2018 je určena pro žáky středních a studenty vysokých škol – jednotlivce nebo týmy z Brna a okolí.
 • Účastníci soutěže (SŠ i VŠ) mají za úkol navrhnout a zkonstruovat funkční zařízení obsahující mikrokontrolér. Během 3 měsíců mají studenti k dispozici vybavenou laboratoř včetně personální podpory (12x 3 hod./týden).
 • Soutěž je zakončena závěrečným workshopem, kde studenti obhajují svá zařízení před odbornou komisí složenou z VŠ pracovníků a odborníků z průmyslu (ALPS Electric, SAWtronics).

Pravidla soutěže

 • Soutěžit mohou studenti SŠ i VŠ, je možné se přihlásit jako jednotlivec i jako tým (max. počet lidí v týmu je 5). Úkolem soutěžícího (týmu) bude sestrojit zařízení obsahující mikrokontrolér. Hodnotit se budou tato hlediska: technické provedení, inovace, softwarová náročnost, funkčnost a prezentace zařízení.
 • Zařízení nesmí být zakoupeno jako hotový výrobek. Lze však zakoupit stavebnici nějaké firmy avšak nejvýše hodnocena budou vlastnoručně vyrobená a naprogramovaná zařízení. Zkonstruované zařízení nesmí být starší více jak dva roky.Rovněž nebudou přijata zařízení již prezentována v této v soutěži.
 • Po úvodním setkání budou mít řešitelé více jak 3 měsíce na konstrukci svého zařízení. Na závěr soutěže bude uspořádán jednodenní workshop, kde budou soutěžící svá zařízení prezentovat. V první části prezentace účastník (tým) krátce seznámí komisi se svým soutěžním příspěvkem. V praktické části bude prostor k předvedení funkčnosti soutěžního zařízení.
 • Na závěr workshopu bude snažení všech zúčastněných ohodnoceno a vítězové odměněni věcnými cenami.
  Řešitelům bude k dispozici laboratoř na Ústavu teoretické a experimentální elektrotechniky FEKT VUT v Brně. Zde budou mít k dispozici přístroje, základní součástky a případnou konzultaci odborníka.

Časový harmonogram

(Práva na změny vyhrazena)

 • Registrace probíhá od 1.2.2018 do 1.3.2018
 • Úvodní schůzka se uskuteční 1.3.2018 v 15:00 na VUT v Brně na Technické 12 (zasedací místnost SC4.81)

Můžete se také podívat na loňskou prezentaci firmy ALPS, které se věnuje bezdrátové komunikaci.

Fotogalerii ze soutěže 2017 si můžete stáhnout zde.

Přehled cen

fpga controllino-toppajeci-stanicemultimetr

A mnoho dalších…

Odkaz na registrační formulář zde

Poznámka: změny v registraci je možné provádět pouze e-mailem.

Kontakt

Ing. Jan Dušek
VUT v Brně, FEKT, UTEE
tel.: 541 146 277
e-mail: xdusek19@stud.feec.vutbr.cz

Sponzoři

iet

alps_logo_en sawtronics