Uskutečněné aktivity

30. ledna 2012
Proběhla porada projektového týmu.


18.1. a 25.1. 2012
Proběhly informační schůzky se studenty registrovanými na řešení průmyslových projektů v rámci IET2. Studentům byly podány podrobné informace o řešení projektů, o harmonogramu řešení a studenti si předběžně vybírali jednotlivá témata k řešení.


12. ledna 2012
Proběhla porada projektového týmu.


16. listopadu 2011
Proběhla odborná přednáška „Coilguny, TDR, FDR“.


5. října 2011
Proběhla porada projektového týmu.


20.-21. září 2011
Proběhla mezinárodní konference „Zapojení studentů technických vysokých škol do řešení průmyslových projektů“ .


24. června 2011
Proběhly obhajoby studentských prací zadaných průmyslovými partnery (ABB, Prototypa).


 

3. května 2011
Proběhly obhajoby studentských prací zadaných průmyslovými partnery (ABB, Eaton).


4. dubna 2011
Seminář „Komunikování výsledků vědy a výzkumu podnikům a veřejnosti“ .


24. března 2011
Realizační tým iET2 zorganizoval pro talentované studenty exkurzi do partnerské firmy Prototypa.


9.března 2011
Odborná přednáška „Základy práce s programy Pavouk a M-profil firmy EATON“.


28.března 2011
Odborná přednáška „Optické systémy, magnetismus a senzory, energie v přírodě“.


30. září 2009

Školení Eaton / Moeller

Dne 30. 9. proběhlo školení firmou Eaton / Moeller na použití software pro návrh distribučních sítí elektrické energie pro akademické pracovníky.

eatonsk

16. července 2009

Ve dnech 14. a 15. července se uskutečnilo první ze série školení Ansys, Workbench firmou SVS FEM. Kurzu se zúčastnili školitelé připravovaného kurzu MEM. ansyssk

29. června 2009

Kontrolní den všech partnerů projektu IET2, formulace dotazů a jejich zaslání na poskytovatele podpory  obalka

 


29. června 2009
Konzultace projektů s partnerem PROTOTYPA a.s.


26. června 2009
Zástupci IET2 se zúčastnili semináře pro příjemce OP VK 2.2.


19.-20. června 2009
Náhled na aktivity partnerského projektu IET1


9. června 2009
Konzultace se zástupcem partnera ABB s.r.o.


8. června 2009

Dne 8.6. 2009 proběhla zahajovací schůze (kick off meeting) realizačního týmu projektu IET2.

Na Ústavu teoretické a experimentální elektrotechniky se uskutečnila zahajovací schůze projektu IET2, na které byl projektový tým seznámen s projektem, jeho klíčovými aktivitami, harmonogramem a administrativní stránkou projektu. zahajovacischuze

patickaiet2