O projektu IET2

Stručný obsah projektu
V projektu IET2 se jedná o vytvoření systému vzdělávání lidských zdrojů reagujícího na požadavky průmyslových podniků na profil přijímaného zaměstnance. Lepšího uplatnění absolventů na trhu práce chceme dosáhnout vytvořením studentských řešitelských týmů pro projekty zadávané průmyslovými podniky, zajištěním stáží pro studenty v podnicích a inovací studijních programů v oblasti numerických výpočtů. Projekt posílí konkurenceschopnost vysokých škol.
iet2mini


Cíl projektu

Inovace studijních programů FEKT VUT v Brně vedoucích k přípravě vysoce kvalifikovaných odborníků pro potřeby průmyslu.

Klíčové aktivity projektu

  • zapojení talentovaných studentů Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně do řešení projektů zadaných průmyslovými podniky
  • inovace dvou studijních programů, a to zavedení nového studijního předmětu pro bakalářské studium – Modelování elektromagnetických polí a inovace studijního předmětu pro magisterské studium – Modelování elektromagnetických polí
  • zapojení IET do mezinárodní spolupráce – výměna zkušeností při inovaci vzdělávacích modulů.

Trvání projektu: 1. 6. 2009 – 31. 5. 2012

Rozpočet projektu: 13 784 753,56 Kč

Žadatel projektu: Vysoké učení technické v Brně

Partner projektu: ABB s.r.o., SVS FEM s.r.o., PROTOTYPA a.s., Eaton Elektrotechnika s.r.o.

Řešitel projektu: doc. Ing. Pavel Fiala, Ph.D.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0390

Monitorovací indikátory:
Počet nově vytvořených/inovovaných kurzů-vzdělávacích programů VŠ: 7
Počet osob poskytující služby-celkem: 32
Počet podpořených osob – studentů VŠ: 265
Počet podpořených osob – celkem: 492
Počet podpořených osob – pedagogických a akademických pracovníků: 195
Počet úspěšně podpořených osob – pedagogických a akademických pracovníků: 195
Počet úspěšně podpořených osob – studentů VŠ: 205
Počet vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT: 2
Počet zapojených partnerů: 4

Vazba na další projekty

IET1 – schválený, realizace 1. 4. 2009 – 31. 3. 2012, OP VK 1.1
– vytvoření systému pro zvýšení motivace žáků základních a středních škol ke vzdělávání se v elektrotechnických oborech a zlepšení podmínek pro výuku elektrotechniky a fyziky včetně podpory využití ICT ve výuce.
IET Infrastruktura – připravuje se
VaVpI 4.1 Infrastruktura pro výuku na VŠ spojená s výzkumem, která zajistí zázemí pro fungování IET v nově vybudovaných prostorách s moderním technologickým vybavením.

 

Kontakty
Kontakty na řešitele projektu, administrativní a technické pracovníky jsou uvedeny

patickaiet2