Klíčové aktivity projektu IET2

  1. Zapojení talentovaných studentů Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně do řešení projektů zadaných průmyslovými podniky.
  2. Inovace dvou studijních programů, a to zavedení nového studijního předmětu pro bakalářské studium – Modelování elektromagnetických polí a inovace studijního předmětu pro magisterské studium – Modelování elektromagnetických polí.
  3. Zapojení IET do mezinárodní spolupráce – výměna zkušeností při inovaci vzdělávacích modulů.

 

patickaiet2