O projektu IET1

Stručný obsah projektu
vytvoření systému pro zvýšení motivace žáků středních škol ke vzdělávání se v elektrotechnických oborech a zlepšení podmínek pro výuku elektrotechniky a fyziky včetně podpory využití ICT ve výuce.
iet1mini

Cíl projektu
Zvýšení kvality počátečního vzdělávání.

Klíčové aktivity projektu

  • výuka žáků ve vzdálené laboratoři elektrotechniky
  • vytvoření elektrotechnických výukových pracovišť ve školách
  • zvýšení kvalifikovanosti pedagogů počátečního vzdělávání prostřednictvím odborných přednášek a workshopů k využívání ICT
  • zapojení talentovaných studentů SŠ do řešení průmyslových projektů.

Trvání projektu: 1. 4. 2009 – 31. 3. 2012

Rozpočet projektu: 18 422 248,14 Kč

Žadatel projektu: Vysoké učení technické v Brně

Partner projektu: Siemens s.r.o.

Řešitel projektu: doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0029

Monitorovací indikátory:
Počet nově vytvořených produktů: 8
Počet osob poskytující služby: 46
Počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání: 93
Počet podpořených osob v poč. vzdělávání – děti, žáci: 4 112
Počet vytvoř./inovovaných produktů s komponentou ICT: 1

Vazba na další projekty
IET2 – schválený, realizace 1. 6. 2009 – 31. 5. 2012
– OP VK 2.2
– zapojení talentovaných studentů Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně do řešení projektů zadaných průmyslovými podniky
– inovace dvou studijních programů, a to zavedení nového studijního předmětu pro bakalářské studium – Modelování elektromagnetických polí a inovaci studijního předmětu pro magisterské studium – Modelování elektromagnetických polí

IET Infrastruktura – připravuje se
VaVpI 4.1
infrastruktura pro výuku na VŠ spojená s výzkumem, která zajistí zázemí pro fungování IET v nově vybudovaných prostorách s moderním technologickým vybavením.

Kontakty
Kontakty na řešitele projektu, administrativní a technické pracovníky jsou uvedeny zde.

patickaiet1