MCU letí 2017 – Burza nápadů

Burza nápadů je přídavek k soutěži Mikrokontroléry Letí. Je tady pro všechny účastníky, kteří:

 • Mají spoustu dobrých nápadů ale nestíhají je realizovat

nebo

 • Rádi kutí s mikrokontroléry, ale teď zrovna nemají žádnou inspiraci

Na burze nápadů si můžete nápady nakoupit nebo prodat za „patentové poplatky“ z vašeho finálního hodnocení.

Pravidla:

 1. Každý účastník nebo tým (dále jen účastník) v přihlášce na MCU Letí může podat jeden až dva nápady do burzy. Termín je do 15.3.2017.
 2. Nápad se uvádí formou jednoduchého názvu a stručného popisu.
 3. Nápady se průběžně kompilují do veřejného seznamu. Seznam neobshauje jména autorů, jen nápady. Pokud více účastníků podá shodný/podobný nápad, tyto bude v seznamu reprezentovat jen jedna položka (verze s výstižnějším popisem).
 4. 16.-20.3.2017 účastníci burzy organizátorovi MCU Letí buďto potvrdí práci na svém vlastním projektu, nebo oznámí, že si z projektů v burze vybrali nápad.
 5. Organizátor informuje účastníky, kteří si vybrali shodné nápady, aby v případě zájmu mohli spolupracovat. Není to však povinné.
 6. Při hodnocení projektů na závěrečném workshopu se u účastníků burzy budou rozdělovat „patentové poplatky“:
  • Autorům nápadu se přičítá bod k finálnímu hodnocení za každého účastníka, který si vybral jejich nápad
  • Účastníkům, kteří si vybrali nápad z burzy, se odečítá jeden bod z kategorie „inovace“ před průměrováním.

Otázky a odpovědi

Je pro mě výhodné pracovat na cizím nápadu? Ztratím přece bod!

Bod za inovaci se odečítá ještě před finálním průměrováním, penalizace je to tedy malá. Navíc, nápady ponechávají velký prostor pro inovaci při realizaci a porota k tomu bude přihlížet. Ztracený bod je tak možno snadno nahradit.

Není to hanba pracovat na cizím nápadu?

Nápad nikomu nekradete, kupujete si jej za patentový bod. Porota naopak ocení vlastní invenci kterou přinesete v řešení cizího nápadu.

Chci pracovat na vlastním nápadu. Nějaká burza mě nezajímá!

Účast na burze není povinná. Pokud na přihlášce zaškrtnete, že se burzy nechcete účastnit, postupujete klasicky stejně jako v předchozích ročnících soutěže.

 


Nápady do burzy:

Zkoušečka USB kabelů

Také se vám stalo, že se vám na nějakém pochybném USB kabelu telefon nabíjel půl dne? Tohle musí přestat! Zkoušečka má konektory USB-A (samici) a USB-B (mini, mikro), do kterých zastrčíte kabel. Zkoušečka automaticky otestuje kabel pod zátěží a změří úbytek napětí na kabelu. Může rovnou přiřadit skóre (0 – vyhodit/10 – poctivý kus).

Detektor do schránky na dopisy

Proč se v 21. století dívat do schránky v domovním vchodě, zda vám do ní někdo něco nehodil? Detektor hlídá štěrbinu/klapku na otvoru schránky, pokud detekuje vhození, informuje uživatele bezdrátově (ESP8266 WiFi, nebo 433MHz nebo jakkoliv jinak) o nové zásilce. Měl by fungovat na baterie, co nejdéle to jde.

USB-C Power delivery analyzátor

Standard USB-C umožňuje napájet ledacos. Analyzátor je zařízení s USB-C portem, které se po připojení zeptá druhého USB-C zařízení jaké napájecí profily (napětí/proud) podporuje a přehledně je vypíše na displej.

Autonómne laserové ukazovátko

Na terči je zvolený bod, na krorý zameriame laser. Pri pohybe terča laser stále ukazuje na to isté miesto.

THD analyzátor

THD analyzátor slouží k  měření celkového zkreslení harmonického signálu po průchodu zesilovačem. Pomocí THD analyzátoru, lze zjistit, jak je daný zesilovač „kvalitní“ a jak moc zkresluje. Většina THD analyzátorů v sobě obsahuje přesný generátor sinusového signálu s co možná nejmenším zkreslením a logickou jednotku která analyzuje výstupní signál (nutná znalost FFT).

Digitální ekvalizér

Ekvalizér slouží k úpravě zvukového signálu. Především s jedná o potlačení nebo zvýraznění určité části hudebního spektra. Základní částí pořádného ekvalizéru jsou kvalitní AD a DA převodníky, které převádí analogový signál do diskrétní podoby, ten je následně zpracován vhodným algoritmem v MCU a převeden do diskrétní podoby pomocí DA.

 

RF data logger

Při vývoji, oživování či opravě elektroniky je často nutné v určitém časovém úseku měřit některé elektrické (napětí, proud) nebo fyzikální (teplota) veličiny.
Často při měření musíme měnit jeden či více parametrů ručně a neustále přepojovat měřicí přístroje.
Tímto může na pracovním stole vzniknout chaos, který v krajních případech může vést i k poškození měřicích přístrojů, či újmě na zdraví poblíž se pohybujících osob. RF sonda umožňuje bezdrátové měření napětí, proudu či teploty a díky bateriovému napájení zajišťuje galvanické oddělení.
Měřené hodnoty jsou přenášeny do RF data loggeru, který přijatá data zpracovává a odesílá do PC prostřednictvím sériového rozhraní.
Díky RF data loggeru jsou tak měřené hodnoty přehledně uspořádány a uloženy v PC.