Konference IET1

Na závěr projektu byla uspořádána jednodenní konference, v rámci které byly prezentovány výsledky projektu, zhodnocen přínos pro cílové skupiny a dopad na poskytovatele podpory, představeny pokračující aktivity projektu v rámci udržitelnosti.

Výstupem konference je sborník, který je volně ke stažení zde.

patickaiet1