Zvýšení ICT gramotnosti pedagogů počátečního vzdělávání pro multimediální podporu výuky odborných předmětů

Na podporu efektivního využívání ICT ve výuce v předmětech elektrotechnika, fyzika a informatika proběhly třídenní workshopy, kde byli pedagogové seznámeni s využitím
moderních softwarových nástrojů, které pomohou učinit výuku efektivní, reprodukovatelnou, pro žáky zajímavou. Workshopy pojmou i problematiku vytváření testů a vyhodnocování pochopení probraného učiva pomocí ICT.
Akademičtí pracovníci-lektoři vytvořili metodický materiál, který bude složit jako návod pro zařazování ICT nástrojů přípravy výukových materiálů a potom i využití ICT ve vlastní výuce odborných předmětů, obzvláště elektrotechniky, fyziky a informatiky. Při tvorbě příručky bylo využito zkušeností a zpětných vazeb od pedagogů – účastníků ICT workshopů.

Témata workshopů byly následující:

  • Zásady tvorby grafických prezentací – MS PowerPoint a vytváření webových prezentací převodem z PowerPointu
  • MS Visio basic – kreslení, práce s obrazci a schématy pro multimediální podporu výuky odborných předmětů a vytváření webových prezentací pomocí programu Picasa.
  • Edubase – tvorba testů a výukových materiálů a PhotoStudio – práce s fotografiemi a obrázky.

Pedagogové byli podpořeni:

patickaiet1