6. Základy měření elektrických veličin

Obsahem jsou laboratorní úlohy, které lze uzpůsobit na míru požadavkům. Jako námět mohou sloužit již existující úlohy:

 • Metody měření odporů středních hodnot:
  Cílem je seznámit se s různými metodami měření odporů středních hodnot, s výhodami a nevýhodami jednotlivých metod a s posuzováním jejich vhodnosti pro různé případy měření. Naučit se provádět korekce s ohledem na spotřebu použitých měřicích přístrojů u Ohmovy metody.
 • Měření odporů malých hodnot:
  Cílem je poznat čtyřbodové zapojení při měření odporů malých hodnot, poznat automatizované měření odporů malých hodnot srovnávací metodou a Ohmovou metodou.
 • Měření impedancí:
  Cílem je naučit se manipulačnímu postupu při měření impedancí měřičem impedancí BM 595. Naučit se měřit parametry reálných součástek R, L, C a M v jejich sériových a paralelních náhradních schématech.
 • Měření napětí neharmonického průběhu:
  Cílem je ověřit vliv kmitočtu a tvaru měřeného napětí na údaj měřicího přístroje. Seznámit se s pojmy: činitel tvaru, činitel výkyvu, označení TRMS.
 • Měřicí převodníky s operačním zesilovačem:
  Cílem je poznat zapojení a vlastnosti čtyř základních měřicích převodníků U/U, U/I. I/U, I/I a logaritmického převodníku napětí. Ověřit vlastnosti těchto převodníků a stanovit konstanty převodu.
 • Základy práce s digitálním osciloskopem:
  Cílem je seznámit se s funkcemi digitálního osciloskopu. Naučit se manipulacím při měření charakteristických parametrů měřeného signálu. Naučit se manipulacím při používání zpožděné časové základny pro měření nástupní a sestupné hrany signálu.
 • Měření magnetizační křivky feromagnetického jádra:
  Cílem je Seznámit se s principem měření statické magnetizační křivky a poznat možnosti automatizovaného záznamu křivek prostřednictvím měřicí ústředny a počítače PC.
6a
Všechna témata vzdálené laboratoře jsou ke stažení zde.
patickaiet1