4. Základy elektrotechniky

  Obsahem jsou laboratorní úlohy, které lze uzpůsobit na míru požadavkům. Jako námět mohou sloužit již existující úlohy:

 • Základní zákony elektrotechniky: Ohmův zákon a Kirchhoffovy zákony:
  U jednoduchého lineárního obvodu ověřit experimentálně platnost Ohmova zákona a Kirchhoffových zákonů.
 • Děliče napětí a proudu:
  Experimentálně ověřit základní vlastnosti děličů napětí a proudu.
 • Vlastnosti reálných zdrojů:
  Experimentálně ověřit základní vlastnosti reálných zdrojů napětí a proudu. Poukázat na pojmy: vnitřní odpor, svorkové napětí, napětí naprázdno, zkratový proud. Poukázat na problematiku sériového/paralelného řazení zdrojů (články, akumulátory)
 • Střídavé obvody – impedance:
  Vysvětlit pojem impedance (střídavého odporu), fázoru, fázového zpoždění. Ukázat použití komplexních čísel při analýze střídavých obvodů. Na základních obvodových prvcích R, L, C ukázat měřením přímou souvislost časovými průběhy a fázory.
 • Šíření signálu na vedení:
  Podat základní informace o šíření signálu na homogenním vedení. Vysvětlit pojmy: impedance vedení, zakončovací impedance, odraz vlny, přizpůsobení. Ověřit vliv zakončovací impedance na odraz signálu na konci vedení. Ověřit zpoždění a útlum signálu přenášeného vedením, změřit rychlost vlny na vedení.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  Všechna témata vzdálené laboratoře jsou ke stažení zde.
 patickaiet1