2. Elektrické instalace nízkého napětí v domovních rozvodech

Záměrem je seznámit se základními zásadami bezpečné instalace domovních rozvodů elektrické energie, dále s principy nejběžnějších ochran před úrazem elektrickým proudem a požárem. Na cvičném panelu instalace nízkého napětí prakticky realizovat základní zapojení (jistič, chránič, zásuvka, svítidlo ovládané z více míst) a ověřit správnost instalace měřením. Na demonstračním panelu vyzkoušet měření správnosti instalace pomocí revizních přístrojů.

Náplní laboratoře je jednak seznámení se základy návrhu a realizace instalací nn v domovních rozvodech – forma prezentace:

 • Úložné materiály pro elektrické instalace, upevňovací materiály,
 • vodiče, kabely a svorky pro elektrické instalace,
 • instalační přístroje,

Jednak z laboratorních úloh pro praktický nácvik:

 • Zapojování instalace domovních rozvodů na cvičném panelu:
  Cvičný panel je vybaven rozvodnicí s náplní různých instalačních přístrojů, dále lištovým rozvodem s krabicemi osazenými vypínači, zásuvkami a světly. Úkolem je realizace zapojení podle zadání.

  2a 2b
 • Inteligentní programovatelné relé LOGO:
  LOGO! představuje univerzální logický modul. Nabízí řešení pro jednoduché spínání a řízení aplikací v průmyslu (např. ventilační systémy, závory, vodní čerpadla, kompresory apod.) i v infrastruktuře (např. pro ovládání osvětlení, rolet, výkladních skříní, pro zavlažování skleníků apod.).

  2c 2d

   

 • Měření a revize instalace nn:
  Demonstrační panel je určen pro ukázku zapojení instalace nn v objektu domu, slouží k výuce metodiky měření a způsobu identifikace široké škály poruch instalace.

  2e

Všechna témata vzdálené laboratoře jsou ke stažení zde.

 

patickaiet1