1. Bezpečnost práce v elektrotechnice

Náplní tématu je uvést posluchače do problematiky:

  • rizika úrazu el. proudem při práci s el. zařízením
  • ochrana před úrazem elektrickým proudem
  • laická první pomoc
1a

Úvodní část je formou prezentace, doplněná o ukázku funkce ochranných prvků (jistič, chránič). Součástí školení v laické 1. pomoci je i nácvik resuscitace.

Všechna témata vzdálené laboratoře jsou ke stažení zde.

patickaiet1