Odborné přednášky pro pedagogy

Chytré prvky v průmyslu a domácích instalacích  aneb 4.0 průmyslová revoluce

Přednáška obsahuje témata Industry 4.0:

 • revoluce v elektrotechnice,
 • internet věcí,
 • průmysl 4.0.

a chytré prvky v domácnosti:

 • oblouková ochrana AFDD,
 • požární hlásiče a zabezpečení,
 • řízení prostředí a další inteligentní instalační systémy.

Přednášky jsou ke stažení zde: industry4.0chytré prvky v domácnosti.


Arduino&Raspberry

Přednáška ukazuje možnosti využití jednočipových platforem ve výuce. Zaměřuje se na dvě nejpoužívanější platformy – Arduino a Raspberry Pi.

Přednáška je ke stažení zde.


Základní laboratorní měřicí přístroje pro elektrotechniku

Přednáška obsahuje témata:

 • Základní analogové měřicí přístroje
 • Číslicové multimetry
 • Přístroje pro nízkoúrovňová měření
 • Osciloskopy

Přednáška je ke stažení zde.


Elektrická energie – přednáška demonstruje způsoby výroby elektrické energie včetně širokých souvislostí

Přednáška je ke stažení zde.


První pomoc prakticky Přednáška obsahuje témata:

 • Zásady první pomoci,
 • resuscitaci vč. použití AED,
 • ošetřování různých zranění,
 • polohování a transport raněných,
 • zásady správného volání záchranné služby.

Přednáška ke stažení zde.


Moderní světelné zdroje a jejich aplikace Přednáška obsahuje témata:

 • O podstatě světla
 • Vnímání světla
 • Světelná technika
 • Návrh osvětlení
 • Světelné zdroje
 • Dopady nařízení EU 244/2009
 • Porovnání závěrem

Přednáška ke stažení zde.


Chlazení v elektrotechnice Přednáška obsahuje témata:

 • Termoelektrické jevy
 • Peltiérův článek
 • Tepelné výpočty
 • Termokamerové snímky
 • Grafické zobrazení teplotního pole

Přednáška ke stažení zde.


Automatizace měření aneb Když to změří počítač Přednáška obsahuje témata:

 • Historie automatizace
 • Klasifikace měřicích systémů
 • Malé měřicí systémy
 • Software pro automatizaci měření
 • Ukázky aplikace v laboratořích

Přednáška ke stažení zde.


Moderní elektrické instalace v domácnosti aneb Od pantáty vedou dráty do žárovky nade vraty… Přednáška obsahuje témata:

 • historické okénko,
 • bezpečné elektrické instalace,
 • automatizace v domácí instalaci,
 • inteligentní instalační systémy,
 • instalace a multimédia.

Přednáška ke stažení zde.


Přednáška Moderní vývojové a výrobní centrum synchronních generátorů do výkonu 20 MVA a možnosti uplatnění absolventů elektrotechnických oborů.
Na přednášce Ing. Ivo Pavelece byli účastníci seznámeni s historií a současností  závodu Siemens Electric Machines s.r.o se zaměřením na změnu sortimentu výroby a vybudováním vývojového a výrobního centra synchronních generátorů. Byl představen útvar engineeringu a možnosti uplatnění absolventů elektrotechnických studií v závodě Drásov, spolupráce se středními školami a VUT FEKT. Přednáška je ke stažení zde.


Parní turbíny
Na přednášce Ing. Petra Hilla, MBA byla vysvětlena základní teorie parních turbín, aplikace v různých oblastech, problémy v provozu a jejich účinnost. Přednáška je ke stažení zde a doprovodný text zde.


Magnetická rezonance
Přednáška sestává z vysvětlení pojmu magnetické rezonance, historie vývoje MR, použití ve spektroskopii, MRI a využití v lékařské praxi. Přednáška ke stažení zde.


Světlo a moderní světelné zdroje
Přednášky se zúčastnilo 12 pedagogů, kteří byli seznámeni s aktuálními trendy v osvětlovací technice. Přednáška ke stažení zde.


Nové trendy v technologiích firmy Siemens
Přednášky se zúčastnilo celkem 15 pedagogů, kteří byli proškoleni partnerem projektu Siemens, s.r.o., konkrétně ředitelem brněnské pobočky Ing. Lubomírem Němcem. Prezentaci můžete stáhnout zde.


patickaiet1