Projekt Slunce

Projekt Slunce je experimentální výzkum, který mimo jiné navazuje na práce Rollina McCraty: Coherence: bridging personal, social and global health (2011) a Alexandera Tchijevského (1971): Physical Factors of the Historical Process. McCraty se zabývá vlivem vnějšího prostředí na změny úrovně a frekvence polí a jejich vliv na koherenci fyzickou, emocionální, mentální a duchovní, s další vazbou na kardiovaskulární systém a jeho rezonanční frekvenci 0,1Hz, (pásmo ELF 0,04 až 0,26Hz, je podmínkou srdeční koherence).Tchijevsky zjistil, že k 80% nejvýznamnějších lidských událostí došlo během přibližně 5 let maxima sluneční činnosti, vyneseno do grafu (1750-1922).

Řešitelským pracovištěm experimentálního výzkumu je Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, pod vedením doc. Ing. Pavla Fialy, PhD. Výzkum proběhne ve spolupráci s odborným psychologem, doc. PhDr. Jiřím Danem, CSc., členem Katedry psychologie Pedagogické fakulty Masarykovy university v Brně.

Výsledky výzkumu budou publikovány v rámci doktorského studijního programu s výzkumným tématem „Nízkoúrovňová měření pro vyhodnocení vlivu magnetických polí na lidský organismus, jeho chování a rozhodování“ a dále v mezinárodních odborných a vědeckých časopisech a na vědeckých konferencích (PIERS).

Ke stažení

Informační list projektu ke stažení zde.

Prezentace projektu Slunce ke stažení zde.