Co nabízíme

  • přednášky včetně materiálů pro pedagogy středních škol o nových technologiích a aktuálních poznatcích v elektrotechnickém oboru využitelné ve výuce elektrotechniky, fyziky, informatiky (cca 2-3 hodiny)

Pracovníci    Ústavu    teoretické    a    experimentální elektrotechniky    Fakulty    elektrotechniky a komunikačních technologii VUT v Brně vzdělávacích aktivit  IET připravili řadu přednášek, jimiž by vás rádi seznámili s nejrůznějšími aplikacemi teoretických principů, kterými se zabývají.

Jedná se o jednu z důležitých podpůrných aktivit shora uvedeného plánovaného projektu.

Pro pedagogy středních odborných škol a gymnázií jsou připraveny následující přednášky:

  1. Nízkoúrovňová měření (měření malých veličin)
  2. Automatizace měření v laboratořích
  3. Magnetická rezonance- principy a aplikace
  4. Osvětlování a moderní světelné zdroje
  5. Principy proudových a napěťových senzorů
  6. Návrh senzorů (koncepce, odolnost proti vnějším vlivům, cena, dostupnost)
  7. Optimalizace jako cílevědomý proces
  8. Výkonový impulzní zdroj a jeho aplikace

Témata a terminy budou zvoleny podle zajmu účastníků.

Seznam přednášek ke stažení zde.

       

  • exkurze pro školy v areálu FEKT, Kolejní  4 (2. stupeň ZŠ, gymnázia, střední odborné školy) s prohlídkou laboratoří a základních úloh populárně-vědeckou formou a praktickými ukázkami bezpečnosti při práci s elektrickými zařízeními včetně první pomoci (cca 2 hodiny) včetně materiálů pro studenty
  • materiály pro kariérové poradce na školách, rodiče a studenty