Institut experimentálních technologií

fektbuilding
  • IET vznikl v rámci Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií 1.2.2008
  • IET vychází ze zkušeností UTEE se vzděláváním studentů a úspěšné vědeckovýzkumné činnosti pracovníků UTEE.
  • Vytváření inovativního přístupu ke vzdělávání v IET, který spočívá v řešení reálných projektů z průmyslu studentskými řešitelskými týmy. Týmy budou složeny ze studentů vysokých i středních škol, a budou vedeny doktorandem.
  • Absolventi středních a vysokých technických škol, kteří měli možnost během svého studia rozšířit svoje odborné klíčové kompetence studiem na IET, lépe vyhoví požadavkům průmyslových podniků na profil potenciálního zaměstnance. IET tak pomůže pokrýt úzká místa v přípravě lidských zdrojů pro konkurenceschopný elektrotechnický průmysl v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a poptávky ze strany trhu práce.
  • Součástí projektu je příprava vzdělávacích modulů dle požadavků zadání jednotlivých projektů, jejichž vlastní realizace bude provedena školiteli. Při řešení studentských projektů bude využíváno nejnovějších poznatků VaV. Odborníci z praxe budou působit jako konzultanti projektů. V rámci projektu budou zprostředkovány stáže pro studenty IET u průmyslových podniků.
  • Projekt se bude velkou měrou podílet na provázání regionálního univerzitního a středního technického školství zapojením jejich pedagogů a studentů do aktivit IET.

V rámci Institutu experimentálních technologií byly řešeny tyto projekty:

IET1 (CZ.1.07/1.1.02/01.0029) pro zvýšení kvality počátečního vzdělávání,

patickaiet1

IET2 (CZ.1.07/2.2.00/07.0390) pro inovaci studijních programů FEKT VUT v Brně vedoucích k přípravě vysoce kvalifikovaných odborníků pro potřeby průmyslu.

patickaiet2