Registrace na workshop pro efektivní využívání ICT ve výuce

Registrace na další třídenní workshop 11.1., 1.2.2011 a 2.3.2011

Tituly před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Tituly za jménem:
Datum narození [dd.mm.rrrr]:
Místo narození:
Škola:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

Program:

1. den: Zásady tvorby grafických prezentací – MS PowerPoint, PhotoStudio (práce s fotografiemi a obrázky).

2. den: MS Visio Basic – kreslení, práce s obrazci a schématy pro multimediální podporu výuky odborných předmětů.

3. den: Tvorba a správa webových stránek s využitím systému Drupal, vytváření webových prezentací převodem z PowerPointu a PhotoStudia, Edubase (tvorba testů a výukových materiálů).