Registrace na odbornou přednášku z oblasti elektrotechniky pro pedagogy gymnázií a středních odborných škol

Tituly před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Tituly za jménem:
Datum narození [dd.mm.rrrr]:
Místo narození:
Škola:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Mám zájem o přednášky:
Osvětlování a moderní světelné zdroje
Automatizace měření v laboratořích
Výkonový impulsní zdroj a jeho aplikace
Nízkoúrovňová měření
Z historie elektrotechniky
Bezpečnost práce v elektrotechnice, nové normy
Nukleární magnetická rezonance – principy a použití
Elektrická měření – základní přístroje metody, vyjadřování chyb a nejistot měření
Využití laseru pro měřicí účely