Podpora talentovaných žáků SŠ (témata)

Projekty předpokládají práci týmu, složeného z akademického pracovníka UTEE FEKT VUT v Brně a studenta SŠ nebo gymnázia. Je možné, aby na rozsáhlejším projektu pracovalo více studentů. Přitom není nezbytně nutné, aby student ovládal příslušnou problematiku, odborné vedení zajistí akademický pracovník.
Každý projekt sestává z převzetí zadávací dokumentace, vypracování literární rešerše, zpracování návrhu řešení, vypracování vlastního řešení, zpracování závěrečné zprávy a obhájení celého úkolu předepsanou formou.

Seznam aktuálních témat naleznete v systému IET zde.

(Středoškolská témata je možné zobrazit pomocí filtru zaškrtnutím „sš práce“).

Archiv starších témat pro inspiraci je ke stažení zde.

patickaiet1