Vývojový kit s ATmega16

Pro interní potřebu a pro naše studenty byl na UTEE vyroben vývojový kit s ATmega16. Velkou předností tohoto kitu je obsažený programátor JTAG ICE kompatibilní s AVR Studiem (freeware). Výhoda standardu JTAG je ladění aplikací s mikrokontroléry AVR přímo v systému, tedy krokování a simulace probíhá přímo na čipu. Další výhodou, která vyplývá z použití JTAG programátoru je, že komunikace probíhá přes USB.

Mikrokontrolér ATmega16 disponuje základními perifériemi. Vlastní kit pak má svorkovnici, na kterou jsou vyvedeny vývody mikrokontroléru. To umožňuje připojit další zařízení (např. motor, servo, fotorezistor, senzory…) a rozšířit tak možnosti tohoto kitu pro potřeby uživatele.

atmega1

Obr. 1. Foto vývojového kitu s ATmega16.

 

Vývojový kit využívají studenti ve svých studentských pracích pro své aplikace. Případní zájemci z řad studentů pak jako prostředek pro prvotní seznámení s mikroprocesorovou technikou. K vývojovému kitu byly v rámci UTEE napsány publikace zaměřující se na mikroprocesorovou techniku včetně ukázek programů pro mikrokontroléry.
Níže je ukázka aplikace vývojového kitu, jako řídící desky pro zpracování dat ze senzoru, v rámci projektu zadaného firmou Siemens s.r.o..

atmega2

Obr. 2: Ukázka aplikace – vývojový kit jako řídící jednotka.

atmega3

Obr. 3: Ukázka aplikace – vývojový kit jako řídící jednotka.