Studentská témata

Volná témata na rok 2010/2011

vedoucí  téma  práce  ústav
prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. Studium artefaktů v magneticko-rezonančním zobrazování Mgr. UTKO
doc. Ing. Petr Drexler, Ph.D. Systém přizpůsobení zátěže převodníku energie Mgr. UREL
doc. Ing. Petr Drexler, Ph.D. Synchronizované zdroje časových signálů Mgr. UREL
doc. Ing. Pavel Fiala, Ph.D. Pasivní optická detekce pohybujících se cílů Mgr. UREL
doc. Ing. Pavel Fiala, Ph.D. Optická poziční detekce rychle se pohybujících objektů Mgr. UREL

 

Aktuálně řešená témata 2010/2011

vedoucí  téma  práce ústav
prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. Studium difúzního tenzoru Bc. UTKO
prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. Optimalizace metody měření magnetické susceptibility Mgr. UTKO
prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. Magneticko-rezonanční zobrazování tkáňových kultur Bc. UTKO
doc. Ing. Petr Drexler, Ph.D. Měřicí systém impulzního proudového zdroje Mgr. UREL
doc. Ing. Petr Drexler, Ph.D. Moderní rychlé obvody pro analogové zpracování signálů Bc. UREL
doc. Ing. Petr Drexler, Ph.D. Indikátor okamžité spotřeby paliva automobilu Bc. UREL
Ing. Martin Friedl Laboratorní zdroj řízený MCU Bc. UREL
Ing. Martin Friedl Didaktická příručka pro vývojový kit s ATMEL Bc. UREL
Ing. Martin Friedl Analýza hudebních multiefektů Bc. UREL
Ing. Martin Friedl Kytarový procesor Bc. UREL
Ing. Jan Hrozek Audiometrie Mgr. UBMI
Ing. Jan Hrozek Spektrální analýza EEG signálu Mgr. UBMI
Ing. Radim Kadlec Numerické modelování zdrojů světla Mgr. UREL
Ing. Radim Kadlec Generátor napěťových impulsů vysoké úrovně Bc. UREL
Ing. Tomáš Kříž Analýza magnetického pole transformátorů Bc. UREL
Ing. Radek Kubásek, Ph.D. Návrh obrazového postprocesoru Bc. UTKO
Ing. Jan Mikulka Návrh čtecí hlavy pro magnetický čárový kód Bc. UREL
Ing. Jan Mikulka Volně dostupné systémy pro zpracování obrazů Bc. UTKO
Ing. Zdeněk Roubal Termostat pro měření pasivních součástek řízený AVR Mgr. UREL
Ing. Zdeněk Roubal Vytváření Spice modelů OZ s ověřením jejich přesnosti Bc. UREL
Ing. Zdeněk Roubal Konstrukce a návrh transformátorů Bc. UREL
doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. Laditelný antialiasingový kmitočtový filtr Bc. UREL
doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. ARC filtr kmitočtového analyzátoru Bc. UREL
doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. Bezdrátový přenos výkonu Mgr. UREL
doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. Inkubátor s regulací teploty a vlhkosti Mgr. UREL
doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. Laboratorní teploměr s čidlem Pt100 Bc. UREL
doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. Laboratorní elektronická zátěž s USB rozhraním Mgr. UREL
doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. Mobilní jednotka germicidního zářiče Bc. UREL
Ing. Zoltán Szabó Návrh laboratorního zdroje Bc. UREL
Ing. Zoltán Szabó Řízení laboratorního zdroje Bc. UREL

 

Archiv témat [2009/2010] [2008/2009] [2007/2008] [2006/2007]