Software

Programy pro analýzu elektrických obvodů

Pro přehrávání prezentací Flash je nutné mít instalovaný doplněk:
getflash

MicroCap Profesionální simulátor obvodů (analogových i digitálních)
Domovské stránky MicroCAPÚvod do simulátorů
LINROV  Řešení soustavy lineárních rovnic s reálnými koeficienty Manuál LinRov
KLINROV  Řešení soustavy lineárních rovnic s komplexními koeficienty Manuál KLinRov

Příklady využívajících Matlab API

Matlab API (Aplication Program Interface) umožnuje interakci Matlabu s okolními aplikacemi. Jedná se o množinu funkcí, které můžete volat ze své aplikace. Matlab API lze použít k vytváření funkcí pro Matlab napsaných v jazyku C (tzv. MEX-files), k manipulaci s datavými soubory Matlabu mimo prostředí Matlabu (tzv. MAT-files) a k využití Matlabu k výpočtům ve vlastních aplikacích (užití tzv. Malab-Engine).

mex.zip  Několik MEX-files, které realizují násobení matic podle různých. algoritmů. Porovnání rychlosti těchto MEX-files s odpovídajícím M-file a vestavěnou funkcí.
mat.zip  Jednoduchý program pro Windows, který načítá a ukládá matici uloženou Matlabem do MAT-file.
engine.zip  Jednoduchý ukázka použití Matlab-Engine. Program pro Windows spustí Matlab, který využije k jednoduchým výpočtům a vykreslení grafu.