Testovací komora pro měření s generátorem šumu

Popis produktu
Testovací komora slouží pro citlivé měření přenosu antén a vložného útlumu. Skládá se ze stíněné komory, vysílací přijímací antény, vysokofrekvenčních zesilovačů, generátoru šumu a spektrálního analyzátoru. Vysílací anténa je buzena z generátoru bílého šumu přes vysokofrekvenční zesilovače. Pro buzení vysílacích antén namísto generátoru šumu lze použit i běžné kmitočtové generátory. Přijímací anténa se propojuje přes vysokofrekvenční zesilovač k měřicímu přístroji, kterým je spektrální analyzátor od firmy Agilent. Výsledky jsou měřeni a vyhodnocovány pomocí spektrálního analyzátoru.

Umístění produktu
FEKT, UTEE.

Fotodokumentace

komora01

Podpořeno projekty
GA102/09/0314 (Studium vlastností metamateriálů a mikrovlnných struktur s využitím šumové spektroskopie a magnetické rezonance)