Sonda pro mapování magnetické indukce B v reaktivním poli antény

Popis
V reaktivním poli se formují elektromagnetické vlny antény. Při vložení snímače dochází ke kapacitnímu a induktivnímu ovlivnění měřeného objektu, a tím k deformaci vytvořeného elektromagnetického pole. Proto je měření magnetické indukce v reaktivním poli antény velmi problematické. Sonda pro mapování magnetické indukce B v reaktivním poli antény je zkonstruována jako kombinace měřící smyčky a krouceného vedení. Tato kombinace má velmi nízkou indukčnost, a proto minimálně ovlivňuje měřený objekt.

Parametry
Průměr měřící smyčky: d = 2 mm
Délka sondy: l = 69 mm
Typ konektoru: SMA samice

sonda

Projekt
Realizováno v rámci výzkumného projektu GA102/09/0314 a projektu VUT FEKT-S-11-5/1012.

Umístění: Pracoviště autora.

AutorIng. Dušan Nešpor, Ph.D.