Polohovací zařízení

Popis
Polohovací zařízení bylo zkonstruováno za účelem prostorového mapování magnetické indukce B. Skládá se z křížového stolu osazeného dvěma krokovými motory a ručního mechanického posuvu. Krokové motory zajišťují automatický posuv polohovacího zařízení ve dvou osách (x-y). Ruční mechanický posuv zajišťuje posuv v jedné ose (z). Automatický posuv je řízen pomocí mikrokontroleru.

Parametry
Možné typy kroků (x-y): celý krok, půl krok, 1/16 krok
Délka celého kroku (x-y): 100 um
Rychlost posuvu (x-y): 5 mm/s

posun

Projekt
Realizováno v rámci výzkumného projektu GA102/09/0314 a projektu VUT Grantová agentura FEKT-S-11-5/1012.

Umístění: FEKT, UTEE.

AutorIng. Dušan Nešpor, Ph.D.