Piezoelektrický senzor

V rámci zkušebních měření různých nehomogenních materiálů byl na ústavu UTEE vyvinut piezoelektrický senzor, pomocí něhož lze detekovat oblasti nehomogenity v materiálu. Součástí měřícího řetězce je speciální software, který je ve vývoji. Software umožní obsluze měřícího pracoviště (obr. 1) velmi rychle detekovat již zmíněné oblasti nehomogenity v materiálu. Vývoj senzoru probíhal na základě osciloskopického měření (obr. 2) vyslaného a přijatého signálu a dále pak pomocí vektorového analyzátoru BODE 100.

piezo01

Obr. 1. Foto vývojového pracoviště.

Níže je ukázka měření pomocí piezoelektrického senzoru a výstupní signál z vysílacího a přijímacího piezoelektrického senzoru.

piezo02

Obr. 2: Detail senzoru.

piezo03

Obr. 3: Výstupní signál z vysílacího a přijímacího senzoru.

Pomocí piezoelektrického senzoru lze detekovat oblasti nehomogenity v materiálu. Součástí měřícího řetězce je speciální software, který je ve vývoji. Software umožní obsluze měřícího pracoviště velmi rychle detekovat již zmíněné oblasti nehomogenity v materiálu. Vývoj senzoru probíhal na základě osciloskopického měření vyslaného a přijatého signálu a dále pak pomocí vektorového analyzátoru BODE 100.