Modul pro řízení škrtící klapky motoru

Popis produktu
Modul pro řízení škrtící klapky motoru. Tento modul obsahuje mikrokontrolér dsPIC30F5015, který celý modul řídí. Modul obsahuje napájecí obvody. Vstupní obvody pro zpracování signálu z pedálu automobilu. Výstupní obvody pro nastavení natočení škrtící klapky a rovněž zpětnou vazbu, která dává informaci o natočení škrtící klapky. Dále modul obsahuje komunikační rozhraní: sběrnice CAN, RS-232.

 

Umístění produktu
Institut Supérieur d Electronique de Paris (kontaktní osoba: Frédéric Amiel)
Umístění dokumentace: Institut Supérieur d Electronique de Paris, VUT Brno UTEE (kontaktní osoba: Petr Marcoň)
Blokové schéma modulu 

klapka1

Fotodokumentace

klapka2 klapka3

Podpořeno projekty
MSM0021630516 (Zdroje, akumulace a optimalizace využití energie v podmínkách trvale udržitelného rozvoje).
FEKT-S-11-5/1012 (Podpora výzkumné a vědecké činnosti UTEE)