Lock-in zesilovač pro měření malých magnetických polí za přítomnosti silného rušení

Popis produktu:
Funkční vzorek umožňuje měřit ve třech osách hodnotu magnetické indukce. Jako čidlo je použita Hallova sonda. Jelikož je hlavní využití k mapování magnetických polí v prostředí se silným elektromagnetickým rušením, přesahujícím hodnotu užitečného signálu, bylo použito principu lock-in zesilovače. Díky tomu je možné měřit signály i 40 dB pod úrovní rušení. Mapování magnetického pole je využito k nedestruktivnímu zkoumání materiálu metodou MIT (magnetická impedanční tomografie). V málo zarušených prostorách je možné i stejnosměrné měření. Řízení je možné manuální či automatické, výstup je napojen na měřící ústřednu.

Parametry:
Měřicí rozsahy 200 uT, 2 mT, 20 mT, 200 mT
Přesnost 2 % z rozsahu
Počet měřících kanálů 3

Umístění:
VUT v Brně, FEKT, UTEE

Projekt:
Lock-in zesilovač byl realizován v projektu Elektronické komunikační systémy a technologie nových generací (ELKOM) MSM0021630513.

lock_in1