Impulzní výkonový generátor 80 MW

Popis:
Výkonový impulzní generátor pro vytváření napěťových a proudových impulzů pro testování senzorů a pro simulaci velmi krátkých výkonových elektromagnetických impulzů. Generátor používá paralelní koaxiální vedení jako akumulačního prvku pro kapacitní úschovu energie a zároveň pro tvarování výstupního impulzu. Spínacím prvkem je kolejnicové jiskřiště. Generátor je vybaven výkonovou přizpůsobenou kapalinovou zátěží s anorganickým elektrolytem.

Parametry:
maximální nabíjecí napětí: Umax = 40 kV
špičková hodnota napětí impulzu: Up,max = 20 kV
špičková hodnota proudu impulzu: Ip,max = 4 kA
výstupní výkon Pmax = 80 MW
šířka impulzu tw = 100 ns
doba náběžné hrany: tr < 10 ns
doba sestupné hrany: tf < 10 ns
vlnová impedance systému: Z0 = 5 

Umístění: na pracovišti řešitele

Projekt:
Realizováno v rámci projektu Elektronické komunikační systémy a technologie nových generací (ELKOM) MSM0021630513.

Autoři: Ing. Dušan Nešpor, Ph.D.doc. Ing. Petr Drexler, Ph.D.

imp_gen_80mw1 imp_gen_80mw2 imp_gen_80mw3