Elektromgnetická čočka pro NMR systém

Popis produktu
Elektromagnetická čočka určená pro fokusaci magnetické indukce B v NMR systému a následné zvýšení kontrastu výsledných obrazů. Čočka je složena pouze z paramagnetických materiálů. Konstrukce je provedena jako periodická soustava přerušených prstencových rezonátorů. Tyto rezonátory jsou kapacitně zkrácené pomocí SMD kondenzátoru. Pomocí kapacitního zkrácení jsou rezonátory naladěny na kmitočet NMR systému. Celková struktura má kruhový tvar a je kvazi – středově souměrná.

Parametry
Rezonanční kmitočet: fr = 198 MHz
Průměr: d = 43 mm
Výška: l = 10 mm
Počet rezonátorů: n = 67
Typ substrátu: FR4

cocka

Umístění: FEKT, UTEE

Realizováno v rámci projektu
Realizováno v rámci výzkumného projektu GA102/09/0314 a projektu VUT Grantová agentura FEKT-S-10-13.

AutorIng. Dušan Nešpor, Ph.D.