Elektromagnetická cela pro testování rezonančních struktur

Popis:
Cela pro ověřovací měření absorpčních vlastností planárních rezonančních struktur.

Parametry:
vnitřní rozměry: 50 x 50 x 50 mm
kmitočtový rozsah: 10 – 600 MHz
vložný útlum: A < 1 dB pro f < 360 MHz, A < 3 dB pro f < 600 MHz
připojení: konektory N female

Umístění: na pracovišti řešitele

Projekt:
Realizováno v rámci projektu Studium vlastností metamateriálů a mikrovlnných struktur s využitím šumové spektroskopie a magnetické rezonance GA102/09/0314 a v rámci projektu
Elektronické komunikační systémy a technologie nových generací (ELKOM) MSM0021630513.

Autoři: Ing. Dušan Nešpor, Ph.D.doc. Ing. Petr Drexler, Ph.D.

elmag_cela