Bezdrátová signalizace

Popis produktu
V místech kde je potřeba nepřetržitého vyhodnocení stavu obtížně dostupného přístroje, je prospěšné navržené zařízení. Přípravek slouží pro bezdrátovou signalizaci stavu na vysílač připojeného přístroje. Pracuje ve volném pásmu na 436MHz s maximálním dosahem až 4km. Vysílací část se napájí přímo z kontrolovaného přístroje v rozsahu 5-12V. Přijímací část se napájí přímo ze sítě.

Umístění produktu
FEKT, UTEE.

Fotodokumentace

bezdrat

Podpořeno projekty
GA102/09/0314 (Studium vlastností meta materiálů a mikrovlnných struktur s využitím šumové spektroskopie a magnetické rezonance)