Generátor napěťových impulsů vysoké úrovně

Popis produktu
Vysokonapěťový zdroj s výstupním napětím 30 kV. Jelikož je zdroj určen pro experimentální účely (konkrétně pro testování dynamických vlastností optovláknových senzoru), je výstupní napětí 30 kV postačující. Zvlnění výstupního napetí zdroje zatíženého odporovým děličem: nejmenší zvlnění bylo naměřeno při Uvýst = 10 kV (89 V pro R1=R2=1 GOhm, 75 V pro R1=R2=100 MOhm). Naopak největší zvlnění vychází při Uvýst = 30 kV (při obou hodnotách velice). A to v jednotkách kilovoltu. Zvlnění muže být částečně způsobeno rušením sondy osciloskopu. Podle předpokladu by mělo být na výstupu napětí s hladším průběhem.

Umístění produktu
FEKT, UTEE.

Fotodokumentace

m_predni-panel

Přední panel VN zdroje.

m_vn-zdroj-na-maximu

VN zdroj na maximu.

 

m_20kv

Zvlnění výstupního napětí (dělič 1:1, R1=R2=1 GΩ, Uvyst = 20 kV).

m_30kv

Zvlnění výstupního napětí (dělič 1:1, R1=R2=100 MΩ, Uvyst = 30 kV).

Podpořeno projekty
MSM0021630513 (Elektronické komunikační systémy a technologie nových generací (ELKOM) )