Vysokonapěťový generátor

Popis produktu
Vysokonapěťový generátor je navržen jako speciální měkký vysokonapěťový zdroj s možností nastavení amplitudy od 0 V do 20kV a možností nastavení kmitočtu od 0 Hz do 100 Hz. Vychází se ze zapojení blokujícího měniče se zpětnou vazbou. Výstupní průběhy mohou mít tvar sinusovky nebo obdélníků. Při vyšších kmitočtech se začínají projevovat vnitřní kapacity.
Zdroj je využíván v kmitočtovém rozsahu: 0 – 100 Hz, pro pomocné testy v projektu MPO FR-TI1/368, na FEKT vedeno MP180S02001, 1.1.2009-31.12.2013

Umístění produktu
Prototypa a.s.

Fotodokumentace

zdroj1

Realizovaný VN modul.

zdroj2

Jiskra z hrotů elektrod přeskakuje až na vzdálenost 1,5 cm.

zdroj3

Zapojení měřicího pracoviště s VN generátorem.

 

zdroj4

Průběh výstupního napětí VN generátoru, při Ugen=1Vpp a fgen=10Hz.

zdroj5

Průběh výstupního napětí VN generátoru, při Ugen=1Vpp a fgen=50Hz.

Podpořeno projekty
MSM0021630513 (Elektronické komunikační systémy a technologie nových generací (ELKOM) )
FEKT-S-11-5/1012 (Podpora výzkumné a vědecké činnosti UTEE)