Projekty aplikovaného výzkumu

označení řešitel název projektu zahájení-ukončení
doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D. Výzkumné práce v oblasti detekce vad automobilových filtrů 2015
N/A
 Výsledky výzkumu:

Modul akustické kontroly automobilových filtrů

Modul pro plynovou zkoušku automobilového filtru

Prosvětlovací stůl

 

označení řešitel název projektu zahájení-ukončení
HS18457023 prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D. Výzkumné práce v oblasti nedestruktivní diagnostiky materiálu z dřevěných prvků ve stavebnictví 1.3.2014 –
31.12.2014
N/A
 Výsledky výzkumu:

 

Dendrochronologická čtečka

Software pro dendrochronologické datování

Ruční akustický senzor

Přídavný spektrální analyzátor

Teplotně odolné akustické senzory

Fotogalerie

 

označení řešitel název projektu zahájení-ukončení
7H13014 prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. Devices for NeuroControl and NeuroRehabilitation 1.6.2013-
31.12.2016
N/A
 Výsledky výzkumu:

Dvoukanálový rezonátor typu birdcage

označení řešitel název projektu zahájení-ukončení
HS18257008

Škoda Plzeň

doc. Fiala, Ing. Kříž Numerický model, analýza rozložení složek EMG pole 16.2.-31.12.2012
HS18257002

Bibetus

Ing. Roubal Technická expertíza na změření koncentrace vzdušných iontů 5.1.-31.1.2012
HS18257014

Thermo

Ing. Friedl, Ing. Szabó, Ing. Mikulka Diagnostika míry poškození materiálu z dřevěných prvků ve stavebnictví, pomocí 2D RTG zařízení pro obtížně přístupné otvory v prašném a nebezpečném prostředí 24.4.-31.12.2012
HS18257018

TU Liberec

doc. Fiala Provedení prostorového rozložení magnetického pole meandrové cívky 04.06.-30.06.2012
HS18257019

ABB

Ing. Roubal Výzkum pro projekt TPX, TPY, TPZ 06.06.-15.06.2012
HS18257024

TU Liberec

Ing. Nešpor Rozložení intenzity magnetického pole cívky při interakci s materiálem (3D) 16.08.-31.08.2012
HS18257031

FEI Czech č.1

Ing. Roubal Měření magnetických vlastností č.1 11.09.-14.09.2012
HS18257032

TES s.r.o

doc. Fiala Řešení problému výzkumu v oblasti diagnostiky a měření jevů 07.09.-31.10.2012
HS18245009

FEI Czech, 2

Ing. Roubal Měření magnetických vlastností č.2 19.9.-20.9.2012
HS18257033

Badger Meter

Ing. Nešpor Výzkumné a vývojové práce, spojené s návrhem a realizací modelu indukčního průtokoměru Badger Meter 17.4.-31.12.2012
HS18257035

FEI Czech č.3

Ing. Roubal Měření magnetických vlastností č.3 3.10.-10.10.2012
HS18257034

MU Brno

Ing. Roubal Oprava a úprava aparatury na měření potenciálu mrznutí 15.10.-31.12.2012
HS18257039

FEI č. 4

Ing. Roubal Měření magnetických vlastností č.4 25.10.2012 – 2.11.2012
HS18257049

TU LIBEREC

Ing. Nešpor Provedení numerické simulace 15.11.-30.11.2012
HS18257055

Honeywell

doc. Fiala Zpracování modelu a návrhu obvodu pro řízení výkonu, pro dva nezávislé zdroje elektrické energie 21.11.-10.12.2012

 

 označení řešitel název projektu zahájení-ukončení
HS18057038 doc. Ing. Petr Drexler, Ph.D. Výkonný světelný osvětlovací LED modul pro potápěčské účely 2011
N/A
 Výsledky výzkumu:

Výkonný osvětlovací LED modul pro potápečské účely

označení řešitel název projektu zahájení-ukončení
FEKT-S-11-5/1012 kolektiv UTEE Podpora výzkumné a vědecké činnosti UTEE 1.1.2011

31.12.2014
Projekt zahrnuje podporu výzkumné činnosti doktorandů a perspektivních vědeckých pracovníků UTEE v synergii s probíhajícími výzkumnými aktivitami ústavu. Obsah projektu je koncipován do tří tematických bloků: 1. Metrologie a měření, 2. Obvodové aplikace – zpracování obrazu, nízkoúrovňová měření, impulsní měření, optoelektronická a speciálně zaměřená měření, 3. Numerické metody ve sdružených problémech a hybridních modelech, inverzní numerické metody.
 Výsledky výzkumu:

Biosenzor

Symetrický zdroj proudu řízený napětím

Energy harvester

Softwarový nástroj pro trojrozměrnou interpretaci ortogonálních rentgenových dat

Solární článek pro infračervené spektrum

Sonda pro mapování magnetické indukce B v reaktivním poli antény

Polohovací zařízení

Elektromagnetická čočka pro NMR systém

Přípravek pro automatizované testování transformátorů ABB

Modul pro řízení škrtící klapky motoru

Vysokonapěťový generátor

Robot IET2

Nabíječ Li-on

Přenosová síť

označení řešitel název projektu zahájení-ukončení
CZ.1.07/1.1.02/01.0029 doc. Ing. Pavel Kaláb, CSc. Institut experimentálních technologií 1 1.4.2009

31.3.2012
N/A
 Výsledky výzkumu:

…pracujeme na tom…

označení řešitel název projektu zahájení-ukončení
CZ.1.07/2.2.00/07.0390 doc. Ing. Pavel Fiala, Ph.D. Institut experimentálních technologií 2 1.6.2009

31.5.2012
N/A
 Výsledky výzkumu:

Zařízení pro osvětlení plochy s nastavitelným vyzařovaným spektrem

Sada srovnávacích chladicích systémů

 2010

Pavel Fiala, doc. Ing. PhD. Metodika a měření, numerický model, porovnání chladicích elektronických systémů HS
Pavel Fiala, doc. Ing. PhD. Diagnostika velmi rychlých objektů pro testy bezpečnosti MPO
Miloslav Steinbauer, doc. Ing. PhD. Chladící zařízení HS
Pavel Fiala, doc. Ing. PhD. Indukční ohřev statorových svazků za účelem snížení měrných ztrát o 10% HS
Pavel Kaláb, doc. Ing. CSc. Institut experimentálních technologií 1 MŠMT
Pavel Fiala, doc. Ing. PhD. Institut experimentálních technologií 2 MŠMT
Miloslav Steinbauer, doc. Ing. PhD. LED diody spec. svítivostí HS
Miloslav Steinbauer, doc. Ing. PhD. LED diody specifických spektrálních charaktristik a svítivostí HS
Miloslav Steinbauer, doc. Ing. PhD. LED diody spec.spektr.vlastností HS
Pavel Fiala, doc. Ing. PhD. Montáž elektromotorů (BOZP) HS
kolektiv UTEE Podpora výzkumné a vědecké činnosti UTEE VUT/MŠMT
Pavel Fiala, doc. Ing. PhD. Výzkum a vývoj detekce výbojové aktivity ve výkonových olejových transformátorech MPO
Pavel Fiala, doc. Ing. PhD. Výzkum speciálních spínacích zdrojů HS
Miloslav Steinbauer, doc. Ing. PhD. Zařízení pro osvětlení plochy s nastavitelným vyzařovaným spektrem HS

  2009

Pavel Fiala, doc. Ing. PhD. (spoluřešitel) Elektronické komunikační systémy a technologie nových generací (ELCOM) VZ- ELCO
Pavel Fiala, doc. Ing. PhD. (spoluřešitel) Zdroje, akumulace a optimalizace využití energie v podmínkách trvale udržitelného zdroje VZ-Kazelle
Pavel Kaláb, doc. Ing. CSc. Institut experimentálních technologií 1 MŠMT
Pavel Fiala, doc. Ing. PhD. Institut experimentálních technologií2 MŠMT
Pavel Fiala, doc. Ing. PhD. Výzkum a vývoj detekce výbojové sktivity ve výkonových olejových tramsform. MPO
Pavel Fiala, doc. Ing. PhD. Diagnostika velmi rychlých objektů pro testy bezpečnosti MPO
Pavel Fiala, doc. Ing. PhD. Řešení problémů výzkumu v oblasti diagnostiky a měření jevů v ener. sítích a zař. HS
Pavel Fiala, doc. Ing. PhD. Měřící metody textilních vzorků HS
Pavel Fiala, doc. Ing. PhD. Návrh na metodua zařízení pro měření HS
Miloslav Steinbauer, Ing. PhD. Diody specifických spektrál.charakteristik a svítivosti HS
Miloslav Steinbauer, Ing. PhD. Gradientové osvětlovací zařízení včetně LED+zdroj+řízení+panely HS
Miloslav Steinbauer, Ing. PhD. Zařízení pro osvětlení plochy HS
Petr Drexler, Ing. PhD. Světelný zdroj HS

 2008

Pavel Fiala,Doc. Ing. PhD.
(spoluřešitel)
Elektronické komunikační systémy a technologie nových generací (ELKOM) MŠMT
Pavel Fiala, Doc. Ing. PhD.
(spoluřešitel)
Zdroje, akumulace a optimalizace využití energie v podmínkách trvale udržitelného zdroje MŠMT
Pavel Fiala,Doc. Ing. PhD. Optimalizace napěťového transformátoru HS
Pavel Fiala,Doc. Ing. PhD. Zdroj mikrovln vysokého výkonu HS
Jiří Rez, Doc. Ing. CSc. Návrh a realizace dvougradietní sondy pro strukturoskop DOM ÉNA II-PROMAG HS
Jiří Rez, Doc. Ing. CSc. Měření magnetizačních křivek litinových vzorků HS
Petr Drexler, Ing., PhD. Měření světelného toku svítilny Eurolamp TROOPER 73B HS

 2007

Pavel Fiala, Doc. Ing. PhD.
(spoluřešitel)
Zdroje, akumulace a optimalizace využití energiev podmínkách trvale udržitelného zdroje MŠMT
Miloslav Steinbauer,Ing. PhD. Vývoj Gradientového osvětlovacího zařízení HS
Pavel Fiala,Doc. Ing. PhD. Řešení oteplování HS
Pavel Fiala,Doc. Ing. PhD. Mikrovlnné výkonové zdroje HS
Pavel Fiala,Doc. Ing. PhD. Prototyp demagnetizačního zařízení optickýckých vrstev HS
Pavel Fiala,Doc. Ing. PhD. Deformace rovinného systému HS
Pavel Fiala,Doc. Ing. PhD. Měření pulsního generátoru HS
Pavel Fiala,Doc. Ing. PhD. Měření elektromagnetického odstínění perlinkových tkanin HS
Jiří Rez, Doc. Ing. CSc. Zařízení pro topologie bodového pólu pro efektivní zkušebnípostup při aplikaci strukturoskopu DOMÉNA HS
Jiří Rez, Doc. Ing. CSc. Inovace strukturoskopu DOMÉNA pro další aplikační možnosti HS
Jiří Rez, Doc. Ing. CSc. Určení statických a dynamických vlastností dvou BH křivek HS
Jiří Sedláček, Doc. Ing. CSc. Měření náhradních vf.paramatrů součástek filtrů HS
Václav Šádek, Ing. Uvedení do provozu regulátorů zhášecích HS

2006

Pavel Fiala,Doc. Ing. PhD.
(spoluřešitel)
Elektronické komunikační systémy a technologie nových generací (ELKOM) MŠMT
Pavel Fiala, Doc. Ing. PhD.
(spoluřešitel)
Zdroje, akumulace a optimalizace využití energiev podmínkách trvale udržitelného zdroje MŠMT
Pavel Fiala, Doc. Ing. PhD. Integrated wireless sensing EU
Miloslav Steinbauer,Ing. PhD. Zdroj VN impulzů pro elektrické ohradníky HS
Jiří Rez, Doc. Ing. CSc. Vývoj prototypů HS
Pavel Fiala,Doc. Ing. PhD. Simulace přístrojového transformátoru proudů a napětí HS
Jiří Sedláček, Doc. Ing. CSc. Měření náhradních vf. parametrů součástek filtrů HS
Pavel Fiala,Doc. Ing. PhD. Konzultace a výsledky při návrhu sběrnice dat HS
Pavel Fiala,Doc. Ing. PhD. Práce, konzultace a měření potřebná k odstraněnínepříznivých vlastností toroidních transformátorů HS
Jiří Rez, Doc. Ing. CSc. Změření elektrických a magnetických vlastnostímagnetické desky HS
Pavel Fiala,Doc. Ing. PhD. Modelování a analýza elektrického pole kombinovaného senzoru KEVCR- model A. HS
Pavel Fiala,Doc. Ing. PhD. Poloautomatizovaný systém vyhodnocení impedancí vinutí měřících transformátorů napětí HS
Pavel Kaláb, Doc. Ing. CSc. Rešerže a zapůjčení literatury pro výpočet oteplení rozvaděčů HS
Pavel Fiala,Doc. Ing. PhD. Modelování a analýza elektrického pole kombinovaného senzoru KEVCR – model B. HS
Pavel Fiala,Doc. Ing. PhD. Konzultace měření elektrických veličin na výkonových mikrovlnných generátorech elektromagnetického impulsu HS
Martin Zlomek, Ing.,Ph.D. Testování s pomocí softwaru- Mnichov HS