Vzdělávání výzkumných pracovníků

Činnosti klíčové aktivity

Odborné vzdělávání cílových skupin, tj. výzkumných pracovníků a studentů, nezapojených přímo do výzkumných činností projektu v klíčové aktivitě 1, ale i členů projektového výzkumného týmu.

Uskutečněné aktivity:

4. prosince 2014
Přednáška Elektroizolační systémy.

Dne 4. prosince 2014 se uskutečnila přednáška Ing. Ivo Běhunka, Ph.D. a Ing. Radima Kadlece, Ph.D. na téma Elektroizolační systémy.

Pozvánku je možné stáhnout zde.


4. prosince 2014
Přednáška IR spektroskopie a  vývoj RF senzorových systémů na UTEE.

Dne 4. prosince 2014 se uskutečnila přednáška doc. Ing. Petra Drexlera, Ph.D. a doc. Ing. Miloslava Steinbauera, Ph.D. na téma IR spektroskopie a  vývoj RF senzorových systémů na UTEE.

Pozvánku je možné stáhnout zde.


4. prosince 2014
Přednáška Využití širokopásmových signálů pro měření parametrů vysokofrekvenčních zařízení.

Dne 4. prosince 2014 se uskutečnila přednáška doc. Ing. Jiřího Chytila. na téma Využití širokopásmových signálů pro měření parametrů vysokofrekvenčních zařízení.

Pozvánku je možné stáhnout zde.


1. prosince 2014
Přednáška Level Set Method Application for the Image Construction in EIT.

Dne 1. prosince 2014 se uskutečnila přednáška prof. Jana Sikory, Group leader projektu na téma Level Set Method Application for the Image Construction in EIT.
Pozvánku je možné stáhnout zde.
Přednášku je možné stáhnout zde.

30. října 2014
Přednáška Vznik a rané fáze jazyka vědy a techniky..

Dne 30. října 2014 se uskutečnila přednáška Mgr. Přemka Dohnala na téma Vznik a rané fáze jazyka vědy a techniky.

Pozvánku je možné stáhnout zde.


23. října 2014
Přednáška Zpracování dat z optické koherentní tomografie (OCT).

Dne 23. října 2014 se uskutečnila přednáška Ing. Elišky Vlachové Hutové, prof. Ing. Karla Bartuška, DrSc. a prof. Ing. Evy Gescheidtové, CSc. na téma Zpracování dat z optické koherentní tomografie (OCT).

Pozvánku je možné stáhnout zde.


16. října 2014
Přednáška Identifikace mikroorganismů pomocí pokročilé NIR spektroskopie.

Dne 16. října 2014 se uskutečnila přednáška Ing. Pavla Křepelky, Ing. Jana Mikulky, Ph.D. a Ing. Pavla Dvořáka na téma Identifikace mikroorganismů pomocí pokročilé NIR spektroskopie.

Pozvánku je možné stáhnout zde.


15. října 2014
Přednáška Základy Solidworks.

Dne 15. října 2014 se uskutečnila přednáška doc. Ing. Jiřího Maxi, Ph.D. a Ing. Petra Vyroubala na téma Základy Solidworks.

Pozvánku je možné stáhnout zde.
Přednášku je možné stáhnout zde.


1. a 2. října 2014
Přednáška Rozvoji Energetiky.

1. a 2. října 2014 se uskutečnila přednáška kolektivu autorů na téma Rozvoj energetiky.

Pozvánku je možné stáhnout zde.
Přednášku je možné stáhnout zde.


9. června 2014
Přednáška Mikrovlnná šumová pole a jejich aplikace.

Dne 9. června 2014 se uskutečnila přednáška Ing. Jiřího Polívky, CSc., ze Spacek Labs. Inc., California USA, na téma Mikrovlnná šumová pole a jejich aplikace.

Pozvánku je možné stáhnout zde.


24. a 25. dubna 2014
Workshop Povrchový jev a jev blízkosti ve vodičích..

Dne 24. a 25. dubna 2014 se uskutečnil workshop Ing. Tomáše Kříže a prof. Ing. Jarmily Dědkové, CSc., na téma Povrchový jev a jev blízkosti ve vodičích.

Pozvánku je možné stáhnout zde.
Přednášku je možné stáhnout zde.


20. a 21. března 2014
Workshop Stacionární magnetické pole elektromagnetu.

Dne 20. a 21. března 2014 se uskutečnil workshop Ing. Tomáše Kříže a prof. Ing. Jarmily Dědkové, CSc., na téma Stacionární magnetické pole elektromagnetu.

Pozvánku je možné stáhnout zde.
Přednášku je možné stáhnout zde.


30. ledna 2014
Přednáška Programové nástroje pro numerické modelování.

Dne 30. ledna 2014 se uskutečnila přednáška kolektivu ve složení Ing. Dušan Nešpor, Ing. Martin Čáp a doc. Ing. Pavel Fiala, Ph.D., na téma Programové nástroje pro numerické modelování.

Pozvánku je možné stáhnout zde.


 

20. ledna 2014
Přednáška BEM/FEM Coupling for the Diffuse Optical Tomography: Mixed  Formulation for FEM.

Dne 20. ledna 2014 se uskutečnila přednáška prof. Jana Sikory, Group leadera projektu Rozvoj potenciálu lidských zdrojů pro vědu a výzkum v oblasti elektrotechniky, na téma BEM/FEM Coupling for the Diffuse Optical Tomography: Mixed  Formulation for FEM.

Pozvánku je možné stáhnout zde.
Přednášku je možné stáhnout zde.


 

13. ledna 2014
Přednáška Obvodové a systémové simulace programem Simplorer.

Dne 13. ledna 2014 se uskutečnila přednáška Ing. Tibora Bachorece, Ph.D. z firmy SVS FEM s.r.o., na téma Obvodové a systémové simulace programem Simplorer.

Pozvánku je možné stáhnout zde.


 

11. prosince 2013
Přednáška Měření vzdušných iontů.

Dne 11. prosince 2013 se uskutečnila přednáška Ing. Zdeněka Roubala z výzkumného týmu projektu Elektro-výzkumník, na téma Měření vzdušných iontů.

Pozvánku je možné stáhnout zde.


 

11. prosince 2013
Přednáška Povrchový integrovaný vlnovod (SIW) v aplikacích pro antény s vytékající vlnou.

Dne 11. prosince 2013 se uskutečnila přednáška prof. Ing. Jana Macháče, DrSc., z Katedry elektromagnetického pole, Fakulty elektrotechnické, ČVUT v Praze, na téma Povrchový integrovaný vlnovod (SIW) v aplikacích pro antény s vytékající vlnou.

Pozvánku je možné stáhnout zde.


 

25. listopadu 2013
Přednáška NF elektromagnetické simulace programem Maxwell .

Dne 25. listopadu 2013 se uskutečnila přednáška Ing. Tibora Bachorce, Ph.D., z firmy SVS FEM s.r.o., na téma NF elektromagnetické simulace programem Maxwell.

Pozvánku je možné stáhnout zde.


 

18. října 2013
Přednáška Chemie pro elektrotechniku.

Dne 18. října 2013 se uskutečnila přednáška Ing. Ivo Běhunka, Ph.D., na téma Chemie pro elektrotechniku.

Pozvánku je možné stáhnout zde.


 

27. května 2013
Přednáška Infinite Boundary Elemet Application in Diffuse Optikal Tomography.

Dne 27. května 2013 se uskutečnila přednáška prof. Jana Sikory, Group leadera projektu, na téma Infinite Boundary Elemet Application in Diffuse Optikal Tomography..

Pozvánku je možné stáhnout zde.
Přednášku je možné stáhnout zde.

 

3. května 2013
Přednáška MEMS – Key Technologies and Selected Devices.

Dne 3. května 2013 se uskutečnila přednáška rof. Ulricha Schmida z Institute of Sensor and Actuator Systems, Vienna University of Technology, na téma MEMS – Key Technologies and Selected Devices.

Pozvánku je možné stáhnout zde.

 

15. listopadu 2012

Přednáška Moderní prostředky pro komplexní simulace spínaných zdrojů.

Dne 15. listopadu 2012 se uskuteční přednáška Ing. Tibora Bachorece, Ph.D. z firmy SVS FEM s.r.o., na téma Moderní prostředky pro komplexní simulace spínaných zdrojů. Přednáška je určena pro studenty a akademické pracovníky.

Pozvánku je možné stáhnout zde.

 

15. října 2012
Přednáška Diffuse Optical Tomography in Medical Diagnosis.

Dne 15. října 2012 se uskutečnila přednáška prof. Jana Sikory, Group leadera projektu, na téma Diffuse Optical Tomography in Medical Diagnosis.

Pozvánku je možné stáhnout zde.
Přednášku je možné stáhnout zde.

 

5. června 2012
Přednáška Moderní simulační prostředky pro studenty elektrotechniky.

Dne 5. června 2012 se uskutečnila přednáška Ing. Tibora Bachorece, Ph.D. z firmy SVS FEM s.r.o., na téma Moderní simulační prostředky pro studenty elektrotechniky.

Pozvánku je možné stáhnout zde.

 

23. dubna 2012
Přednáška Boundary Element Method for Impedance and Optical Tomography.

Dne 23. dubna 2012 se uskutečnila přednáška prof. Jana Sikory, Group leadera projektu, na téma Boundary Element Method for mpedance and Optical Tomography.

Pozvánku je možné stáhnout zde.
Přednášku je možné stáhnout zde.

 

 

Bez n‡zvu-1