Elektro-výzkumník

O projektu

Rozvoj potenciálu lidských zdrojů pro vědu a výzkum v oblasti elektrotechniky

Zkrácený název projektu:elvyz_menu1

Elektro-výzkumník

Název projektu anglicky:

Developing the Potential of Human Resources for Science and Research in Electrical Engineering

Stručný obsah projektu

Projekt je zaměřen na cílovou skupinu akademických pracovníků vysokých škol, pracovníků výzkumných organizací a studentů vysokých škol. Za cíl si klade zvýšení jak odborných, tak manažerských dovedností pro efektivnější zapojení do budoucích mezinárodních projektů. Tohoto cíle bude dosaženo reintegrací českých vědců dlouhodobě působících v zahraničí a zapojením excelentních zahraničních vědců, kteří se stanou součástí realizačního týmu projektu.

Pro cílovou skupinu studentů a akademických pracovníků budou realizovat odborné přednášky a workshopy. Tímto bude podpořeno zachování zkušených odborníků na fakultě, kde v souvislosti s budováním výzkumných center dojde k odlivu expertů do komerční sféry. Budou tak zajištěny primární funkce fakulty – kvalitní vzdělávání.

Cíl projektu

Projekt má za cíl rozvoj a posílení kvality výzkumného týmu působícího na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) a podpořit kvalitní vzdělávání vysoce kvalifikovaných a motivovaných výzkumných pracovníků.

Klíčové aktivity projektu

Rozvoj výzkumného týmu pod vedením zahraničních vědců.
Účast na zahraničních odborných vzdělávacích aktivitách.
Vzdělávání výzkumných pracovníků.
Trvání projektu: 1. 3. 2012 – 28. 2. 2015

Rozpočet projektu: 23 008 636,31 Kč

Žadatel projektu: Vysoké učení technické v Brně

Řešitel projektu: doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0175

Kontakty

Kontakty na řešitele projektu, administrativní a výzkumné pracovníky jsou uvedeny zde.

Přednášky

Seznam uskutečněných přednášek pro vzdělávání pracovníků je k dispozici zde.

 

Bez n‡zvu-1