Parametrický reproduktor s diskrétním amplitudovým modulátorem

Popis produktu

Autonomní zařízení sestávající se z diskrétního amplitudového modulátoru a parametrického ultrazvukového reproduktoru. Zařízení je schopné vysílat úzký akustický svazek pomocí 40 kHz ultrazvukové modulované vlny.

Umístění produktu

UTEE, FEKT

Fotodokumentace

sam_0715

Podpořeno projekty

Výzkum byl podpořen projektem Interdisciplinární výzkum bezdrátových technologií (INWITE) LO1401 a projektem Podpora výzkumné a vědecké činnosti doktorandů a mladých vědeckých pracovníků UTEE FEKT-S-14-2545.