IEEE konference Zvůle 2014.

ieeebut

Studentská sekce IEEE při VUT v Brně pořádá 10. ročník mezinárodního setkání doktorandů IEEE konference Zvůle 2014.
Více informací najdete zde.

Pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku.

ces

Česká elektrotechnická společnost, z.s., ústřední odborná skupina Mikrovlnná technika pořádá 40. seminář „Pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku“ ve středu dne 21. května 2014 v Domě ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1. Více informací najdete zde.