Historie

Mezníky

1902 prof. Sumec – Ústav obecné a speciální elektrotechniky
1933 – 1939 prof. Ing. Dr. Milan Krondl
1939 – 1945 2. světová válka (české vysoké školy zavřeny)
1945 – 1946 prof. Ing. Dr. Aleš Bláha
1947 nový název – Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky
1951 vývoj přerušen, vznik Vojenské technické akademie
1958 obnovena Energetická fakulta – Katedra elektrotechnických nauk, prof. Kuba
výuka – teoretická elektrotechnika, elektrická měření, elektrotechnologie, silnoproudá elektrotechnika pro slaboproudé obory a obecná elektrotechnika pro strojní inženýry
1959 – 1971 prof. Ing. Konstantin Raclavský
1965 rozdělení na dvě katedry – Katedra teoretické a experimentální elektrotechniky a Katedra elektrotechnologie, zároveň vzniká Katedra automatizace a měřicí techniky (výuka měření na KTEE tím byla omezena jen na základní stupeň studia)
1968 oddělila se skupina, která založila Katedru obecné elektrotechniky na Strojní fakultě
1971 – 1986 prof. Ing. Vlastimil Kalousek, CSc.
1986 – 1990 doc. Ing. Pavel Kaláb, CSc.
1990 – 1995 prof. Ing. Juraj Valsa, CSc.
1995 – 2003 doc. Ing. Milan Murina, CSc.
od 2003 doc. Ing. Pavel Fiala, Ph.D.

Historické umístění ústavu

1911 – 1951 strojní a elektrotechnický pavilon – Veveří 95
1958 – 1990 Antonínská 1
1967 – 1980 Božetěchova 2 – laboratoř přesných měření
1990 – 1998 Údolní 53
1998 – 2004 Purkyňova 118
2004 – 2013 Kolejní 2906/4
od 2013 Technická 3082/12

Výzkumné činnosti v letech 1959 – 1973

  • magnetická defektoskopie
  • teoretické řešení magnetických polí v NMR
  • elektroplynodynamická přeměna energie
  • kontrolní metody pro části strojů
  • magnetické a elektrické vlastnosti feromagnetických materiálů
  • výzkum pro jadernou elektrárnu v Jaslovských Bohunicích
  • měření náhodných signálů
  • kontrola měřících přístrojů pro průmysl

Historické tablo zaměstnanců ústavu z let 1959-1969

tablo

Někteří bývalí vedoucí ústavu

 

raclavsky

prof. Ing. Konstantin Raclavský

kalousek

prof. Ing. Vlastimil Kalousek, CSc.

kalab

doc. Ing. Pavel Kaláb, CSc.

valsa

prof. Ing. Juraj Valsa, CSc.

murina

doc. Ing. Milan Murina, CSc.