Nabíjecí system pro drony

Autoři: Ing. Pettr Marcoň, Ph.D.; Ing. Jiří Janoušek

Popis produktu:

Autonomní nabíjecí stanice pro nabíjení bezpilotních letadel. Stanice je univerzálním zařízením použitelným pro různé způsoby využití bezpilotních letounů. Jádro přistávací stanice tvoří řídící jednotka, pomocí které je realizováno inteligentní řízení nabíjení baterie, dále umožňuje vytvořit společně s bezpilotním letounem autonomní systém pro opakované lety bez nutného zásahu lidského faktoru a díky webové stránce je možné snadno kontrolovat stav nabíjení.

Umístění produktu: ÚTEE, FEKT, VUT

Fotodokumentace:

nabijeci-system-pro-drony_1

Obr. 1 Celkové schema nabíjecího systému.

nabijeci-system-pro-drony_2

Obr. 2: Dron při dosednutí na nabíjecí přistávací plochy.

nabijeci-system-pro-drony_3

Obr. 3: Webová aplikace nabíjecího systému.

Podpořeno projekty

Výzkum byl podpořen projektem Interdisciplinární výzkum bezdrátových technologií (INWITE) LO1401 a projektem Podpora výzkumné a vědecké činnosti doktorandů a mladých vědeckých pracovníků UTEE FEKT-S-14-2545.